To minimize errors in applications, kindly use either Google Chrome or Firefox browser to send in your application in the Easycruit system. If you do experience technical issues and you do not receive an e-mail confirming your application shortly after completing the application process, please contact support.easycruit@visma.com
Swedbank KYC Latvia

Vecākais klientu sadarbības atbilstības eksperts (KYC)

Ja Tu esi komandas spēlētājs un Tev ir izpratne par banku biznesu un NILLTPF novēršanas jomu, aicinām pievienoties!

Klientu sadarbības atbilstības jomas galvenais mērķis ir īstenot principu “Pazīsti savu klientu”, kas ir svarīgs priekšnosacījums, lai banka veidotu ilgtermiņa attiecības ar klientiem, kā arī pasargātu klientus un banku no iesaistes nelegālos vai neētiskos darījumos. Principu “Pazīsti savu klientu” nosaka gan starptautiskā, gan arī Latvijas valsts likumdošana.

Par amatu

Vecākā klientu sadarbības atbilstības eksperta uzdevums ir nodrošināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) novēršanas likuma un saistīto normatīvo aktu prasību ievērošanu Bankā ar fokusu uz klientu izpētēm un kvalitātes nodrošināšanu.

 

Tava ikdiena

 • Klientiem (juridiskām un fiziskām personām) piemītošā NILLTPF riska izvērtēšana saskaņā ar ārējiem un iekšējiem noteikumiem;
 • Klientiem veiktās izpētes kvalitātes izvērtējums, dokumentu pārbaude un NILLTPF riska izvērtējums un norādījumi konstatēto risku mazināšanai;
 • Darījumu analīze;
 • Nodrošināt objektīvu un argumentētu lēmumu pieņemšanu;
 • Atbalsta sniegšana kolēģiem, nodrošinot atgriezeniskās saites sniegšanu;
 • Dalība ar jomu saistītajās komitejās.

 

Par Tevi

Tu esi komandas spēlētājs, Tev ir izpratne par banku biznesu un NILLTPF novēršanas jomu.

Sagaidām, ka Tev ir:

 • Vismaz 1 gada pieredze darbā ar klientu izpētēm, darījumu monitoringu u.tml.;
 • Zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas regulējumu;
 • Analītiska domāšana;
 • Strukturēta un sistemātiska pieeja darbam;
 • Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • Lieliskas komunikācijas prasmes, gatavība paust un argumentēt savu viedokli darbā ar klientiem;
 • Labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas.

 

Mēs piedāvājam

Dinamisku un interesantu darbu, kurā Tu varēsi strādāt pieredzējušu kolēģu komandā, kur Tavam viedoklim, pieredzei un zināšanām būs nozīmīga loma. Tev būs lieliska iespēja pilnveidot savu profesionālo attīstību, strādājot dinamiskā un inovatīvā darba vidē. Atalgojums 1500-2300 EUR pirms nodokļu nomaksas pēc pārbaudes laika.*

Vairāk par ieguvumiem un priekšrocībām, strādājot Swedbank, meklē šeit.

*Ikmēneša atalgojuma piedāvājums tiek noteikts, balstoties uz kandidāta kompetenču atbilstību amata lomas prasībām, un ir daļa no Swedbank kopējā piedāvājuma darbiniekiem, kas ietver plašus uzņēmuma piedāvātos labumus un iespējas.

Swedbank ir darba devējs, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem - mēs atbalstām viedokļu, pieredzes un personību dažādību, īstenojot vienlīdzīgu attieksmi pret mūsu esošajiem un topošajiem darbiniekiem. Atlases procesā mēs novērtējam kompetences, prasmes un pieredzi, kā arī vēlmi strādāt Swedbank.

Saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 34.5 pantu un Swedbank leģitīmo interešu nodrošināšanai atlases gaitā tiks veikta fināla kandidātu formālo nodarbinātības ierobežojumu un godprātības prasību novērtēšana.

 

Struktūrvienība:

KYC Latvia

Pieteikšanās gala termiņš:

27.01.2020

Pilsēta / Pagasts:

Rīga

Kontaktpersonas:

Grupas vadītāja: Ieva Veide ieva.veide@swedbank.lv

Personāla konsultante Māra Kukule mara.kukule@swedbank.lv

Tālrunis: +371 67444588

KYC Latvia

Klientu servisa pārvaldes mērķis ir optimāla bankas klientu vajadzību apmierināšana, kā arī pastāvīga bankas klientu apkalpošanas procesa un kvalitātes uzlabošana.
Klientu servisa pārvaldes uzdevums ir nodrošināt bankas filiāļu tīkla, konsultāciju centra, digitālo kanālu (internetbanka un mobilā banka), KYC jomas vadību un attīstību atbilstoši bankas multi-kanālu stratēģijai un aktivitāšu plānam.

Dalīties